/
  • Streaming + Download

    Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

      £5 GBP  or more

     

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

about

i'll be recording a solo album every year as a way to keep track of my journey through wales and share the music that has been so kindly shared with me by my fellow musicians.

this album is an exploration of modes in welsh folk music. the title comes from a mistake in my welsh which i really like. 'moddau' is the plural for modes in welsh but i took a guess at 'moddion' which actually means 'medicine'. considering how modes were once viewed, each mode moving the spirit and heart with its own particular way, connected to the gods and goddesses and their herbal medicines, it seems all the more appropriate.

bydda i'n recordio albym unawd bob flwyddyn - er mwyn recordio fy naith yng nghymru a rhannu'r cerddoriaeth mod i wedi dysgu o'r cerddorion caredig yma.

mae'r albym 'ma yn ymchwiliad y moddau yn cerddoriaeth gwerin cymreig. mae'r teitl yn dod o gamgymeriad yn fy nghymraeg sy'n wy'n hoffi llawer erbyn hyn. 'moddau' yw'r lluosog 'modd' ond on i'n meddwl e fod e'n 'moddion'. ond meddyginiaeth yw'r ystyr 'moddion'. doniol iawn! ond os dych chi'n ystyried sut oedd y moddion yn cael eu gweld ar y pryd 'ny - oedd pob moddion yn caloni, yn symud yr ysbryd a chalon gyda ei ffordd arbennig ei hun, wedi'i gysylltu â duwiau a duwiesau a'u meddyginiaethau llysieuol - mae'n ymddangos priodol yn enwedig.

credits

released December 29, 2012

recorded and mixed by jens schroeder, dreamworld studio, pembrokeshire, october 2012
i play a 'telor' harp made by telynau teifi
rwy'n chwarae telyn 'telor' o landysul, cwmni bach - telynau teifi

tags

license

all rights reserved

about

ceri 'gwal' owen-jones Ceredigion, UK

contact / help

Contact ceri 'gwal' owen-jones

Streaming and
Download help

Track Name: lydiaidd - lydian - F
mars duw rhyfeloedd
bacws duw y gwinoedd
apolo duw gwiwddoeth
synhwyra
neptiwn duw'r moroedd
eolws duw'r gwyntoedd
jupiter o'r nefoedd
gorucha

y dreiads gogoneddys
y ffawnied wylofus
dewch yma grasus
tair doetha
y miwsys o barnas
dewch ithi'n goweithas
i ganmol ail palas
hawddgara.

penpryd helena
mowrddysc minerva
rhinwedda merch leda
un bun weddedd
nimphied nefolion
rhowch i mi gynghorion
ar dorri ma nghalon
o'r diwedd

crib o'r gwallt melyn
sy ar ben f'anwylyn
crib aur dilyn
o'r glana
miwsys yn dawnsio
ei phen pan fo'n cribo
ar miwsic yn crafio
melysa

a'i rhyfedd i minne
cariad ffein ole
ymestyn tan poene
yn wastad
penpryd teg meinwen
oleua ffurfafen
canol nos heb seren
na lleuad
Track Name: micsolydiaidd - mixolydian - G
fe gwyn yr haul yn machlud heno
fe gwyn y lloer yn disglair eto
cwyn blodau'r haf yn o'r ddaear dirion,
ond byth! o! byth ni chwyn fy ngalon.

ho da machgen i, ho dere, dere, ho dere, dere, ho, hai ho.

fe gwn yr hoil fe gwn y lleuad
fe gwn y môr a donnau irad
fe gwn y gwynt yn uchel ddigon
ni chwn yr hiraeth byth o nghalon.

ho da machgen i, ho dere, dere, ho dere, dere, ho, hai ho.

fe gwn yr hoil pan ddêl boreddydd,
fe gwn y tarth oddi ar y dolydd,
fe gwn y gwlith oddi ar y meillion
gwae fi, pa bryd y cwn fy nghalon?

ho da machgen i, ho dere, dere, ho dere, dere, ho, hai ho.
Track Name: ioniaidd 8 - ionian 8 - C
ar lan y môr mae rhosys cochion
ar lan y môr mae lilis gwynion
ar lan y môr mae'r glan rhosynau
ar lan y môr mae nghariad innau.

oer yw rhew ac oer yw'r eira
oer yw tŷ heb dân yn y gaea
oer yw eglwys heb ddim 'ffeirad
oer wyf finne heb fy nghariad.

dacw'r tŷ a dacw'r talcen
lle ges i nosweithiau llawen
yn y lloft uwchben y cegin
gyda ferch a hosanne melyn.

ma gen i fuwch a doi gorn arian
ma gen i fuwch sy'n godro'i hunan
ma gen i fuwch sy'n llanw stwcau
fel mae'r môr yn llanw baeau.